Przewóz towarów ADR a kwestie bezpieczeństwa

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR związany jest ze spełnieniem szeregu przepisów i norm prawnych, które dotyczą nie tylko pojazdu i kierowcy, ale również nadawcy oraz odbiorcy. Obowiązki nałożone przez międzynarodowe organizacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno ludziom, jak i środowisku. Co warto wiedzieć o bezpiecznym transporcie materiałów niebezpiecznych ADR?

Jakie obowiązki ma nadawca, przewoźnik i odbiorca towarów ADR?

Nadawca zobowiązany jest do nadania towarów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ADR. Co to oznacza? Jak wyjaśnia usługodawca w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego Warentrans, materiały ADR muszą być sklasyfikowane, opakowane i oznakowane zgodnie z wymaganiami ustawy ADR. Wymaga się, by stosowane opakowania miały prawne dopuszczenie do przewozu materiałów ADR, dzięki czemu towary będą odpowiednio zabezpieczone, a ryzyko przedostania się ich do otoczenia – zminimalizowane. Do obowiązków nadawcy należy także wyposażenie kierowcy w informacje i dane dotyczące transportowanego towaru ADR, a także dokumentów, takich jak zezwolenia, dopuszczenia czy świadectwa.

Przewoźnik zobowiązany jest do znajomości przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy regulującej warunki transportu towarów niebezpiecznych ADR. Kierowca zobowiązany jest do odbycia odpowiedniego szkolenia uprawniającego do przewożenia materiałów niebezpiecznych. Jego zadaniem jest również utrzymanie pojazdu we właściwym stanie technicznym. Kierowca powinien mieć wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie posługiwania się dodatkowym wyposażeniem, udzielania pierwszej pomocy i likwidowania zagrożenia w przypadku jego zaistnienia.

Zadaniem odbiorcy towarów ADR jest przede wszystkim nieopóźnianie przyjęcia bez wyraźnych przyczyn, a także dopilnowanie i sprawdzenie, czy wszystkie wymagania ADR zostały spełnione. Pojazdy i kontenery powinny zostać rozładowane, oczyszczone i odkażone. Istotne, by usunąć z nić oznakowanie, które było wymagane w trakcie transportu.

Regulacje prawne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych ADR

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR regulowany jest przez liczne akty prawne. Wśród nich najważniejszą funkcję pełnią:

  • umowa ADR – międzynarodowa konwencja sporządzona 30 września 1957 r. w Genewie, dotycząca międzynarodowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych,

  • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych,

  • konwencja CMR – międzynarodowa umowa dotycząca przewozu drogowego towarów, która ujednolica dokumentację przewozową, warunki umowy, odpowiedzialność przewoźnika, a także tryb skarg, reklamacji i roszczeń wynikających z przewozu.

Podobał Ci się ten wpis?

Kliknij gwiazdkę aby ocenić!

Średnia ocena 5 / 5. Ile głosów: 1

Bądź pierwszy, który oceni ten artykuł 🙂

Przepraszamy, że ten artykuł nie był dla Ciebie przydatny 🙁

Ale możemy go poprawić!

Możesz nam napisać jak możemy uczynić go lepszym?

Przeczytaj inne:
961 KM ile to kW (kilowatów)?

961 KM po przeliczeniu na kW (kilowaty) to 706,62 kW, a po przeliczeniu na brytyjskie konie mechaniczne to 947,83 BHP...

Zamknij